Skip to main content

Condicions d'Ús

Benvingut a jordiromo.com. Si us plau, llegiu atentament aquestes Condicions d’ús (“Condicions”). Contenen els termes i condicions legals que regeixen l’ús i l’accés als nostres llocs web, llocs web per a mòbils i aplicacions mòbils (col·lectivament, els nostres “Llocs i aplicacions”). En visitar qualsevol dels nostres llocs i aplicacions, accepteu aquestes Condicions i la nostra Política de privadesa.

Qualsevol producte demanat o servei utilitzat a través de qualsevol dels nostres llocs i aplicacions també es regeix per aquestes Condicions, així com per les nostres Condicions de venda. Ens reservem el dret d’alterar o interrompre els nostres llocs i aplicacions, totalment o parcialment, en qualsevol moment a la nostra discreció.

1. Introducció

Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.jordiromo.com, propietat de Jordi Romo Del Amo. El mer accés i / o utilització del portal, de tot o part dels seus continguts i / o serveis suposa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

2. Condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i utilització del portal, inclosos els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris en i / o a través del portal, ja sigui a través del portal, ja sigui pels seus usuaris o per tercers. . No obstant això, l’accés i la utilització de determinats continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars.

3. Modificacions

L’empresa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En qualsevol cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions d’ús del portal, ja que poden patir modificacions.

4. Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. L’usuari manifesta expressament que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o deteriorar el funcionament de qualsevol programa o equip. Informàtica o telecomunicacions.

5. Responsabilitat del portal

L’usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de cap naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informacions i serveis que s’incorporen i s’ofereixen des del Portal.

Excepte en els casos en què la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb l’extensió i extensió en què ho imposi, el Portal no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte dels possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del Portal.

En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i / o serveis prestats o prestats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor o col·laborador.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos, documentació, programes d’ordinador o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles al portal corresponen exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i tots estan expressament reservats. els drets sobre ells. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol membre de les pàgines web del Portal sense l’autorització de l’empresa, sempre que no es tracti d’una pàgina web del Portal que no requereixi identificació o autenticació per accedir-hi, o estigui restringida.

En qualsevol cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informacions i serveis que ostenti sobre els mateixos. El portal no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que es detalla expressament en les presents condicions generals d’ús del portal.

7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de (indicar la ciutat). Totes les notificacions, sol·licituds, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi realitzar a l’Entitat titular del Portal hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que s’han realitzat correctament quan hagin estat rebudes a la següent adreça (indicar l’adreça de correu electrònic on desitja rebre les notificacions).

Obtingui el seu contracte de termes i condicions d’ús del web, sempre adaptats a la legislació, de forma senzilla i en pocs passos: